Sự cân bằng giữa hình thức + chức năng

Phác họa thành phần, nội dung và sự tương tác của phần mềm để tối ưu hoá việc thu hút, giữ chân và sử dụng của người dùng.

Thiết kế giao diện (UX)

Tạo giao diện người dùng tinh tế với trải nghiệm người dùng trực quan để thu hút và giữ chân người dùng. Sự chú ý được dành cho các chi tiết nhỏ thể hiện ý định rõ ràng về sự hoàn hảo tuyệt đối.

Hệ thống thiết kế

Đặt các yếu tố hình ảnh cốt lõi và các thành phần chính để duy trì tính nhất quán và đồng bộ trong thiết kế. Đẩy nhanh quá trình triển khai với giao diện thể hiện thương hiệu.

Nguyên mẫu

Mô phỏng trải nghiệm người dùng với giao diện tương tác để điều hướng luồng và kiểm tra chức năng của sản phẩm. Làm rõ ý tưởng để hỗ trợ hiện thực hóa UX trong quá trình lập trình.

Khoa học hành vi

Dự tính cách người dùng tương tác với sản phẩm để tối đa hóa sự hài lòng và hiệu suất sản phẩm. Tích hợp màu sắc, âm thanh và hình ảnh động để khuyến khích hoặc ngăn chặn các hành vi cụ thể.

“Kiến thức chuyên sâu về hành vi của người dùng kết hợp với sự chú ý đến từng chi tiết sẽ tạo ra giao diện hoàn hảo và trải nghiệm người dùng hoàn mỹ.”

Quy trình

Cung cấp trải nghiệm người dùng được ca ngợi trong vòng 4-12 tuần.

01 /

Khám phá

Nghiên cứu và phân tích các ví dụ để lấy cảm hứng về hình thức. Cân nhắc việc tư vấn để hoàn thiện các thành phần, nội dung và quy trình.

02 /

Thiết kế

Xây dựng giao diện với vị trí và cách hiển thị của các thành phần một cách chiến lược để tối đa hóa giá trị cho người dùng. Liệt kê các trường hợp sử dụng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

03 /

Bàn giao nguyên mẫu

Sắp xếp các luồng để thực hiện đảm bảo chất lượng, thu thập phản hồi và lặp lại cho đến khi không còn lỗi. Cung cấp tài liệu chi tiết để làm rõ ý định của trải nghiệm người dùng nhằm hỗ trợ lập trình.

Khám phá vòng đời phát triển phần mềm

— A

Xác định phạm vi và kế hoạch phát triển thông qua việc nghiên cứu, đánh giá thị trường và phân tích dữ liệu.

— B

Phát triển phần mềm cao cấp với mã nguồn hiệu quả và cơ sở hạ tầng linh hoạt để xây dựng nền tảng cho các lần cải tiến tương lai.

— C

Tối ưu hoá chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên dữ liệu, hiệu suất và phản hồi từ người dùng.