Chuyên môn được chứng nhận — Lĩnh vực thực hiện

React Native

React Native là một framework phong phú được sử dụng để xây dựng các ứng dụng đa nền tảng. Đây là một tùy chọn phong phú, linh hoạt và tiết kiệm chi phí để phát triển ứng dụng cho nền tảng iOS và Android mà chỉ sử dụng một cơ sở mã.

— Có kinh nghiệm sâu rộng về viết cầu nối để kết nối các mô-đun gốc với JavaScript

— Redux quản lý trạng thái và Redux-Sagas cho các tác dụng phụ không đồng bộ

— Mô hình giao diện người dùng khai báo để thao tác trực tiếp các chế độ xem gốc

iOS Native

iOS Native là tập hợp các thư viện và công cụ phần mềm dựng sẵn do Apple cung cấp để phát triển ứng dụng cho hệ điều hành iOS. Đây là lựa chọn ưu tiên để tạo ra phần mềm gốc, có hiệu suất phù hợp với hệ sinh thái của Apple.

— Có kinh nghiệm sâu rộng với Objective-C và Swift

— Mẫu thiết kế MVVM-C cho kiến trúc sản phẩm

— Các khung RxSwift và Combine để thực hiện các hoạt động phức tạp

Android Native

Android Native bao gồm một tập hợp các thành phần phần mềm và API do Google cung cấp để phát triển ứng dụng cho hệ điều hành Android. Đây là lựa chọn ưu tiên để tạo các ứng dụng đặc biệt dành riêng cho nền tảng trong hệ sinh thái phong phú của Android.

— Có kinh nghiệm sâu rộng về Java và KotlinTypography

— Mẫu thiết kế MVVM cho kiến trúc sản phẩme

— Khung RxJava và Flow cho các hoạt động phức tạp

— Coroutine để viết mã không đồng bộ

Tiêu chuẩn phát triển Mobile

Bản sao hoàn hảo của thiết kế

Nghiên cứu trải nghiệm người dùng chuyên sâu kết hợp với tương tác thông minh, thiết kế hình ảnh và giao diện người dùng là không thể thiếu đối với các sản phẩm phần mềm vượt trội. Lập trình chính xác được hỗ trợ bởi QA nghiêm ngặt hiện thực hóa các nỗ lực thiết kế thành kết quả hữu hình.

Tích hợp và triển khai liên tục (CI/CD)

CI/CD tự động tích hợp và kiểm tra mã để tạo ra sản phẩm phần mềm ổn định, đáng tin cậy hơn. Cách thực hành này cũng tự động hóa việc triển khai để tăng tốc chu kỳ phát triển cho bản phát hành cập nhật và tính năng nâng cao.

Lập trình linh hoạt

Đáp ứng với các thay đổi dữ liệu trong thời gian thực để cung cấp giao diện phù hợp tạo ra trải nghiệm người dùng vượt trội. Cách thực hành này cũng đơn giản hóa mã không đồng bộ để bảo trì hiệu quả và tích hợp dữ liệu phát trực tuyến để có khả năng linh hoạt cao.

Theo tiêu chuẩn của Apple Human Interface Guidelines (HIG) and Google Material

Phát triển các thành phần UI có hiệu suất và có thể tái sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn của Apple HIG và Google Material để tăng tốc độ và tính nhất quán trong quá trình thiết kế giao diện. Cách thực hành này đã được nghiên cứu và chứng minh mang lại khả năng tiếp cận và trải nghiệm người dùng vượt trội.

Dự án

Các ứng dụng nổi bật với trải nghiệm người dùng và hiệu suất vượt trội

Sàn giao dịch cho các quỹ đầu tư

Tìm hiểu

Gọi đồ trực tuyến tại bars + clubs

Tìm hiểu

Đặt sân gôn + giải đấu trực tuyến

Tìm hiểu

Thể hiện đẳng cấp tại Hyperform — hoàn hảo tới chi tiết cuối cùng

— A

Phương pháp phát phần mềm ưu việt

Khám phá phương pháp độc quyền – Hyperformation™

— B

Bộ sưu tầm phần mềm vượt trội

Khám phá thư viện sản phẩm xuất sắc

Kiến thức

Tư duy của các chuyên gia trong việc phát triển phần mềm vượt trội

Ý Nghĩa của UX — Nghệ thuật + Khoa học

Immerse yourself in the dynamic world where creativity meets precision in 'Ý Nghĩa của UX — Nghệ thuật + Khoa học.' This article invites you to unravel the intricate dance between artistic expression and scientific methodology that defines User Experience (UX) design. Explore how intuitive design choices harmonize with analytical insights to create digital experiences that captivate and resonate. Join us on this journey to discover the transformative synergy of UX as both an art form and a scientific endeavor, shaping the way we interact with technology and unlocking the potential for unparalleled user engagement.