GIS Hub

 /
/ Hyperform

Bản đồ số thông minh.

Tổng quan

— NGÀNH KINH DOANH
Geographic Information System (GIS)
— THỂ LOẠI
Ứng dụng Web
— DỊCH VỤ

Thiết kế

Lập trình — Bổ sung nhân sự

Quản lý

— THỜI LƯỢNG
Tháng 4, 2023 – Hiện tại
— ĐỊA ĐIỂM
Hà Nội, Việt Nam

GIS Hub hỗ trợ chính phủ và các doanh nghiệp lớn sử dụng dữ liệu và phân tích không gian để giám sát các vị trí địa lý một cách hiệu quả. Nền tảng cloud cung cấp các công cụ khoa học dữ liệu không gian, GIS và dữ liệu không gian.

Được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, GIS Hub đang phụ trách lập bản đồ số Việt Nam phục vụ quy hoạch cơ sở hạ tầng, phân bổ nguồn lực, phòng chống thiên tai và các mục đích quan trọng khác.

No items found.
No items found.

Dự án khác

Mass Invest

Sàn giao dịch cho các quỹ đầu tư

Zô — Snapchat (Yellow) Accelerator W21

Gọi đồ trực tuyến tại bars + clubs

Inferred Mind

Dự đoán tương lai thông qua các tác nhân AI